Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Kalendarz

Aktualnie na tablicy

Dokumentacja szkolna

Strona główna » Dokumenty Szkoły » Dokumentacja szkolna

REGULAMIN

dowozu i odwozu uczniów Szkoły Podstawowej nr 3w Dzwono – Sierbowicach

 

 

     I.  Ustalenia dotyczące obowiązków uczniów.

 1. Uczniowie dojeżdżający oczekują na opiekuna w budynku szkolnym, a następnie przechodzą razem do autobusu.
 2. Uczniowie wsiadają do autobusu wyłącznie podczas obecności opiekuna i na jego wyraźne polecenie.
 3. Po wejściu do autobusu uczniowie zajmują wolne miejsca.
 4. Uczniom nie wolno przemieszczać się po autobusie, stać podczas jazdy, otwierać drzwi, samowolnie otwierać okien.
 5. Uczniowie wstają z miejsc dopiero po zatrzymaniu się autobusu.
 6. Uczniowie wsiadają i wysiadają tylko przednimi drzwiami.
 7. Uczeń ma obowiązek mieć przy sobie bilet miesięczny i legitymację.

     II. Ustalenia dotyczące obowiązków opiekunów i nauczycieli.

 1. Opiekun w czasie dowozu i odwozu zajmuje miejsce przy drzwiach z przodu autobusu.
 2. Dba o bezpieczeństwo uczniów czasie podróży.
 3. Egzekwuje od uczniów przestrzegania regulaminu dowozu i odwozu.
 4. W razie potrzeby udziela pierwszej pomocy przedmedycznej.
 5. W razie awarii  pojazdu, kolizji, wypadku, powstania pożaru, opiekun ma obowiązek ewakuować uczniów w bezpieczne miejsce z wykorzystaniem wyjść bezpieczeństwa.
 6. W razie wątpliwości, co do stanu technicznego autobusu i stanu trzeźwości kierowcy opiekun wzywa Policję (tel 997).
 7. W razie konieczności angażowania służb ratunkowych korzysta z międzynarodowego telefonu komórkowego – 112.
 8. Opiekun przypomina o zabraniu bagażu i rzeczy osobistych oraz sprawdza, czy nie ma uszkodzeń. 
 9. Za bezpieczeństwo uczniów oczekujących na odwóz o godz 14.30 odpowiedziali są  nauczyciele zgodnie z harmonogramem dyżurów.
 10. Opiekun dowozu i odwozu nie odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, którzy zdecydowali się podróżować innym pojazdem niż autobus szkolny.
 11. Opiekun nie odpowiada za bezpieczeństwo ucznia po opuszczeniu autobusu 

    III. Ustalenia dotyczące obowiązków rodziców.

 1. Obowiązkiem rodziców jest dopilnować, aby dziecko miało przy sobie bilet miesięczny i ważną legitymację szkolną.
 2. Rodzice mają obowiązek zgłosić opiekunowi dowozu i odwozu lub wychowawcy o przeciwwskazaniach do podróżowaniu środkami lokomocji ucznia (np. choroba lokomocyjna itp).
 3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich dzieci w drodze z domu do przystanku i z przystanku do domu oraz podczas oczekiwania na podjazd autobusu. 
 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Dzwono-Sierbowicach
Dzwono-Sierbowice 2, 42-436 Pilica
e-mail: dzwonosierbowice@poczta.onet.pl

tel.: 32 6735005
e-mail: dzwonosierbowice@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa nr 3 w Dzwono-Sierbowicach
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna