Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Kalendarz

Aktualnie na tablicy

Samorząd uczniowski

Strona główna » Samorząd uczniowski

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

 

                  mgr  Anna Knapik

                                                mgr  Magdalena Dachowska

 

 

 

Skład Samorządu Uczniowskiego:

 

     Przewodnicząca - ALEKSANDRA GRABOŚ

 

W skład samorządu wchodzą również:     MAJA KUDRA, DOMINIK BOMBA

 

 

 

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego  

Szkoły Podstawowej nr  3 w Dzwono - Sierbowicach

 w roku szkolnym 2023/2024

 

 

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

   Wrzesień

 1. Ustalenie planu działań na cały rok.
 2. Wykonanie gazetki informującej o wyborach do nowych władz Samorządu Uczniowskiego.
 3. Zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami na godzinach wychowawczych.
 4. Organizacja kampanii wyborczej „I Ty możesz zostać członkiem Samorządu Uczniowskiego”.

 

   Październik

 1. Organizacja wyborów do nowych władz Samorządu Uczniowskiego.
 2. Październik- miesiącem dobroci dla zwierząt- rozpoczęcie akcji zbierania karmy dla zwierząt z zawierciańskiego schroniska.
 3. Pomoc w organizacji ślubowania uczniów klasy I.
 4. Udział w przygotowaniach uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela.
 5. Aktualizacja gazetki.
 6.  Zapoznanie uczniów z dokumentami szkoły, opiniowanie.
 7. Dzień Papieski- apel.
 8.  Przedstawienie propozycji uczniów do realizacji w roku szkolnym przez SU.

 

  Listopad

 1. Zorganizowanie spotkania zaduszkowego, konkursu na maskotkę Zaduszka.
 2. Zredagowanie gazetki na temat odzyskania niepodległości.
 3. Pomoc w organizacji zabawy andrzejkowej.

 

  Grudzień

 1. Pomoc w organizacji akcji „Mikołajkowe szaleństwo czapkowe” – wspólne zdjęcie wszystkich uczniów szkoły w czapeczkach Mikołaja. 
 2. Pomoc przy organizacji obchodów mikołajek w klasach.
 3. Świąteczna dekoracja klas i korytarzy.

 

   Styczeń

 1. Finał akcji „Zima zwierzaków”- oddanie zebranej karmy schronisku w Zawierciu.
 2. Pomoc w organizacji dyskoteki karnawałowej.

  Luty

 1. Zorganizowanie poczty walentynkowej.
 2. Aktualizacja gazetki.

 

  Marzec

 1. Pomoc w organizacji obchodów Dnia Kobiet – przygotowanie życzeń.
 2. Pomoc w organizacji przebiegu Pierwszego Dnia Wiosny.
 3. Konkurs na najbardziej oryginalną marzannę.

 
    Kwiecień

 1. Pomoc w organizacji akcji sprzątania terenu szkoły „Wiosna czysta i radosna”.
 2. Wykonanie gazetki z okazji Wielkanocy.

    Maj

 1. Aktualizacja gazetki.
 2. Międzynarodowy Dzień Rodziny- karta praw i obowiązków dziecka- informacja na gazetce SU.
 3. Pomoc w organizacji „Dnia Matki i Ojca”

 
    Czerwiec

 1.  Udział w przygotowaniach Dnia Dziecka. 
 2. Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego.
 3.  

Opiekunowie: Anna Knapik, Magdalena Dachowska

Samorząd Uczniowski przez cały rok:

 • jest odpowiedzialny za gazetkę ścienną na I piętrze,
 • aktywnie uczestniczy we wszystkich imprezach i przedsięwzięciach szkoły,
 • współpracuje z dyrekcją, biblioteką, pedagogiem, świetlicą,
 • promuje szkołę w środowisku lokalnym,
 • na spotkaniach przypomina o bezpiecznym zachowaniu się w szkole, przestrzeganiu Statutu Szkoły, przeciwdziałaniu agresji słownej i fizycznej.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego zastrzegają sobie prawo modyfikacji planu pracy SU na rok szkolny 2023/2024.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Dzwono-Sierbowicach
Dzwono-Sierbowice 2, 42-436 Pilica
e-mail: dzwonosierbowice@poczta.onet.pl

tel.: 32 6735005
e-mail: dzwonosierbowice@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa nr 3 w Dzwono-Sierbowicach
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna